Connect with us

Bar

Radulović: Ugovor o koncesiji kamenoloma u Veljoj Gorani zaključen protivzakonito

Published

on

Mještani MZ Mrkojevići pokrenuli su dva sudska postupka zbog kamenoloma u blizini njihovih kuća i imanja. Pred Upravnim sudom Crne Gore vodi se spor radi poništenja rješenja Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Agencije za zaštitu životne sredine kojim je data saglasnost na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, a pred Osnovnim sudom u Podgorici pokrenut je postupak protiv Države i firme „Trojan“ radi utvrđenja ništavosti ugovora o koncesiji.

U postupku zaključenja ugovora o koncesiji učinjene su brojne ozbiljne nepravilnosti koje povlače ništavost ugovora, pa očekujemo da sudovi pravilno primijene zakon i spriječe nastupanje težih posljedica. Podsjećamo da je odluku o dodjeljivanju koncesije firmi „Trojan“ donijela Vlada u tzv. tehničkom mandatu kojom je predsjedavao bivši premijer Duško Marković. Međutim, Vlada nikada nije održala sjednicu sa dnevnim redom donošenja ove odluke, niti je takvu odluku Vlada donijela ili kasnije verifikovala na propisan način.

Takođe, Vlada se ugovorom nezakonito obavezala da će unaprijed obezbijediti proglašenje javnog interesa i nakon toga sprovesti postupak eksproprijacije, iako se javni interes utvrđuje zakonom ili na osnovu posebnog elaborata, u skladu sa zakonom. Vlada se ne može ugovorom unaprijed obavezati da će javni interes biti utvrđen u korist nekog pravnog lica. Međutim, prethodna Vlada je firmi “Trojan” unaprijed garantovala obezbjeđenje javnog interesa, bez ikakve procjene da li je taj interes pretežniji od osnovnih ljudskih prava mještana.

Dalje, pitanja koja se tiču eksproprijacije i prava na predmetnom zemljištu, Vlada i firma “Trojan” uredili su ugovorom na način suprotan zakonu. Štaviše, ugovorom je propisano da određene odredbe ugovora koje su u koliziji sa zakonom imaju prednost u odnosu na odredbe zakona, čime se krši Ustav Crne Gore, odnosno načelo saglasnosti pravnih propisa.

Takođe, prenos koncesije na drugo privredno društvo ugovorom je definisan na drugačiji način nego što je to propisano u zakonu, a i mogućnost izmjena ugovora definisana je drugačije nego u zakonu.

Osim toga, u postupku zaključenja ugovora o koncesiji nije se utvrđivalo da li postoji pravična ravnoteža između interesa ekonomske dobiti i profita i mogućnosti mještana da djelotvorno uživaju osnovna ljudska prava na poštovanje doma, privatnog i porodičnog života i prava na mirno uživanje imovine. Mještani nijesu dobili neophodne informacije koje bi im omogućile da ocijene rizik kojim bi se oni i njihove porodice izložili ako nastave živjeti u području koje je izloženo opasnosti od štetnih uticaja i toksičnih emisija, a što, prema stavovima Evropskog suda za ljudska prava na koje smo ukazali u tužbi, predstavlja kršenje člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Umjesto toga, Vlada je unaprijed pretpostavila postojanje javnog interesa i unaprijed preuzela obavezu da će javni interes biti proglašen, propisujući čak i da pojedine odredbe ugovora imaju prednost u primjeni kada su u koliziji za zakonom.

Ukazujemo da je u konkretnom slučaju izostala detaljna studija o prednostima i manama štetnih uticaja u odnosu na, sa jedne strane, interes firme “Trojan” za sticanjen profita i interesa mještana sa druge strane. Naprotiv, obrađivač elaborata procjene uticaja na životnu sredinu više puta je pretpostavljao da će rezultati istraživanja biti dobri, a ni jednom rečenicom nije pretpostavljeno kakav će uticaj biti na lokalno stanovništvo, vazduh i poljoprivredne površine. To ukazuje da se vodilo računa jedino o interesu investitora, a da su interesi zaštite životne sredine i prava mještana na ovom području potpuno ignorisani.

Zato smatramo da je ugovor o koncesiji zaključen protivno prinudnim propisima i to Ustavu Crne Gore, Evropskoj Konvencijiji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Zakonu o obligacionim odnosima, kao i protivno stavovima Evropskog suda za ljudska prava iskazanim kroz praksu tog suda, što ovaj ugovor čini ništavim.
Očekujemo da će sud objektivno i pravilno utvrditi sve činjenice i da će pravilno primijeniti materijalno pravo i sancionisati brojne nezakonitosti u zaključenju ugovora o koncesiji, odnosno da će utvrditi na je ovaj ugovor ništavi pravni posao.

Autor: Veselin D. Radulović, advokat iz Podgorice, pravni zastupnik mještana Velje Gorane

Continue Reading
Ostavi Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bar

Lakušić: Prezentovan naučni rad „Antropogeni faktor – uzročnik pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre“

Published

on

Na Naučnoj konferenciji „Zaštita prirode i životne sredine: stanje, značaj i perspektive“ koja se održava od 20 – 22. septembra 2023. godine u Nacionalnom parku Prokletije, kao predstavnici DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, učestvuju Zoran Lakušić, Miladin Radović i mr Željko Raičević, autori naučnog rada „Antropogeni faktor – uzročnik pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre“.

Konferencija se organizuje povodom jubileja 15 godina rada Agencije za zaštitu životne sredine kao i 32 godine od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi.

Tokom prezentacije, učesnicima Naučne konferencije je ukazano na antropogeni uticaj na devastaciju korita rijeke Morače i izvorišta Bolje Sestre.

Od početka funkcionisanja regionalnog vodovodnog sistema, započelo se sa nelagalnim aktivnostima eksploatacije šljunka i pijeska u koritu rijeke Morače, u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“. To je dovelo do devastacije korita i priobalnog dijela rijeke Morače i problema sa izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“. Sa 2300 l/s, u kontinuiranom periodu od 10 godina, izdašnost izvorišta „Bolje Sestre“, tokom avgusta mjeseca u 2021. i 2022. godini, opala je na svega oko 265 l/s.
Devastatori su spustili dno korita rijeke Morače ispod dozvoljene granice od 10 mnv, na pojedinim sektorima čak na svega 2,5 mnv, probili vodonepropusni sloj gline i napravili ekocid neshvatljivih razmjera.

Lokalno stanovništvo u Grbavcima je ostalo bez vode u bunarima, a nivo vode je spušten za tri do četiri metra, tako da gotovo čitave godine nijesu u funkciji, upravo zbog nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka.

Da bi provjerio svoje stavove o uzročno-posljedičnoj povezanosti nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska i pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“, Regionalni vodovod je angažovao predstavnike naučne zajednice na izradi analiza i studija.

Na Naučnoj konferenciji, istaknuto je da su predložene granice zona sanitarne zaštite, da je urađen Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište Bolje Sestre, a koji je dostavljen Upravi za vode. Ovo Društvo očekuje da će dobiti rješenje o proglašenju zona sanitarne zaštite u skladu sa Glavnim porjektom koji je adekvatno pripremljen i urađen na naučnoj bazi.

Takođe, naglašeno je da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u saradnji sa Regionalnim vodovodom, intenzivno sprovodi aktivnosti na realizaciji mjera za saniranje pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre i obezbijeđivanje dodatnih količina vode za potrebe Crnogorskog primorja.

Raduje činjenica da je na svečanom otvaranju, kao i tokom samih prezentacija, od strane gotovo svih učesnika podvučeno da se ne smije dozvoliti dalja devastacija korita rijeke Morače i izvorišta Bolje Sestre, do koje je došlo djelovanjem antropogenog uticaja.

 

Nastavi Citanje

Bar

Đurović: Crna Gora najbrže rastuća ekonomija u Evropi

Published

on

Ministar ekonomskog razvoja i turizma u tehničkom mandatu Goran Đurović kazao je da Crna Gora je najbrže rastuća ekonomija u Evropi u drugom kvartalu.

To je, kako je rekao Đurović, veliki uspijeh male države Crne Gore.

– Čestitam crnogorskoj privredi na ovako sjajnom rezultatu. Pa sada neka neko kaže da Crna Gora nije na pravom putu- napisao je Đurović na društvenoj mreži “X”.

Nastavi Citanje

Bar

Dani čuna na Skadarskom jezeru

Published

on

Festival čuna održaće se u petak, 22. septembra. Otvaranje programa je u 17:30 časova, a u 18:00h sa Vranjine počinje trka čunovima do Virpazara.  U trci učestvuju privredni riboloci sa Skadarskog jezera. Dodjela nagrada i priznanja planirana je za 19:00, a od 19:30 časova za dobar provod pobrinuće se bend Milky Wave.

Cilj festivala je promocija bogate kulturne baštine Nacionalnog parka Skadarsko jezero, čiji je jedan od simbola drveni čun. Čun je čamac karakterističan za Skadarsko jezero, koji se vjekovima tradicionalno upotrebljava za ribolov. Vještina izrade čunova uvrštena je u nacionalni registar Nematerijalnog kulturnog naslađa Crne Gore.

Organizator manifestacije je NVO ,,Fondacija za zaštitu čuna”, pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Bar i JU Nacionalnih parkova Crne Gore.

Prijave za trku se vrše putem telefona +382 67/837-970, a rok za prijavu je do petka ujutru, 22.09.2023.

Pozivamo sve ljubitelje prirode da zajedno sa nama uživaju u manifestaciji koja baštini tradiciju starih brodova na Skadarskom jezeru.

Nastavi Citanje

U Trendu

Copyright © 2021 Nadlanu. Theme , powered by WordPress.