Connect with us

Bar

Gubitak Port of Adrije 35,6 miliona eura

Published

on

Revizor je skrenuo pažnju na veliki gubitak preduzeća i potencijalne obaveze po osnovu sudskih sporova sa radnicima

Kompanija Port of Adrija (PoA) na kraju prošle godine imala je 35,6 miliona eura akumuliranog gubitka, nakon što je prošlu godinu završila sa 5,4 miliona minusa.

Revizor je na finansijske iskaze preduzeća u većinskom vlasništvu turskog Global portsa dao mišljenje sa rezervom i skrenuo pažnju na dvije stvari – veliki minus i sudske sporove sa radnicima.

Mišljenje sa rezervom su dali zbog kršenja Zakona o računovodstvu.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 16 su iskazane nekretnine, postrojenja i oprema u iznosu od 58,6 miliona eura na dan 31. decembar 2021. godine (2020. – 60 miliona). Tokom revizije ustanovili smo da je u prethodnim godinama, nakon promjene vlasničke strukture novembra 2013. godine, društvo odredilo nadoknadivu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 27 miliona. Međutim, društvo nije iskazalo iznos obezvređenja u finansijskim iskazima u prethodnim godinama, niti u narednim godinama. Finansijski rezultati društva ne ukazuju na značajne promjene u godinama koje slijede, tako da nema indikacija za dodatno obezvređenje nekretnine, postrojenja i opreme. Odredbe Zakona o računovodstvu u CG propisuju da je, u ovim okolnostima, društvo dužno da procijeni nadoknadivu vrijednost sredstava i iskaže obezvređenje sredstava gdje je to potrebno. Društvo nije iskazalo takvu potrebu, niti je iskazalo obezvređenje po tom osnovu, što predstvalja odstupanje od Zakona o računovodstvu koji se primjenjuje u CG. Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo finansijske efekte od odstupanja na iznose prikazane u finansijskim iskazima uključujući potrebne korekcije iznosa za nekretnine, akumulirani gubitak, odloženi porez, obezvređenja, trošak amortizacije, porez na dobit, kao i gubitak na kraju 2020. i 2021. godine“, piše u izvještaju nezavisnog revizora.

Revizori su skrenuli pažnju da je Port of Adrija u prošloj godini ostvarila gubitak od 5,4 miliona eura.

Društvo ima kontinuiranu podršku od matičnog društva Global Liman Isletmeleri Turska, koja je neophodna za nastavak poslovanja društva. Matično društvo je 22. februara dostavilo pismo podrške u kome iskazuje namjeru da obezbijedi finansijsku podršku 12 mjeseci od dana izdavanja mišljenja revizora“, piše u izvještaju.

Skrenuli su pažnju i na napomenu 33 u kojoj je objelodanjeno da su zaposleni koji su potpisali sporazumni raskid ugovornog odnosa i napustili firmu nakon 30. septembra 2010. godine tužili društvo za neisplaćenu zaradu, topli obrok, zimnicu i regres koji nisu isplaćeni od 1. oktobra 2009. godine do 30. septembra 2010. godine.

Tužbe se odnose na primjenu kolektivnog ugovora Luke Bar koji je bio na snazi u tom periodu. Viši sud u Podgorici je donio različite odluke po istom pitanju u korist tužilaca i u korist društva. Zahtjev za reviziju podnijet je Vrhovnom sudu i usvojen je od strane Vrhovnog suda. Društvo je dostavilo revizije Vrhovnom sudu. Odluka Vrhovnog suda je poslednja sudska instanca za rješavanje predmetne stvari i kao takva će riješiti ishod ovih i dodatnih sličnih predmeta. Mogući efekti na finansijske izvještaje ne mogu se sa sigurnošću predvidjeti na dan izdavanja ovog izvještaja“, naveo je revizor.

Poslednjih dana je bilo priče o prodaji Port of Adrije kompaniji MSC, te da bi to moglo biti završeno do 13. jula.

Premijer Dritan Abazović je kazao da bi država bila zainteresovana da vrati Port of Adriju, koju je 2013. godine prodala za osam miliona eura.

(Dan)

Bar

Albanska policija uhapsila Baranina zbog šverca droge

Published

on

Na graničnom prelazu Sukobin-Murićani albanska policija uhapsila je crnogorskog državljanina N.B. (30) iz Bara zbog sumnje da je šverovao drogu. Kako prenosi “albaniandailynews.com”, osumnjičeni je pokušao da iz Albanije dopremi određenu količinu kanabisa i amfetamina.

Prilikom kontrole na graničnom prelazu kod tridesetogodišnjaka je pronađena i oduzeta opojna droga. Oduzeti su mu i automobil i mobilni telefon.

Kako se napominje, na ovom graničnom punktu, prilikom kontrole izlaska iz Albanije, policijske službe su zaustavile vozilo marke “folksvagen“ kojim je upravljao crnogorski državljanin N. B., u kojem je pronađen materijal za koji se sumnja da su opojne droge kanabis i amfetamin.

Navodi se da je u pitanju državljanin Crne Gore N.B. inače star 30 godina, nastanjen u Opštini Bar, a na teret mu se stavlja krivično djelo ‘trgovina opojnim drogama’.

“Dokazni materijali su proslijeđeni Tužilaštvu pri Prvostepenom sudu opšte nadležnosti Skadar, na dalje postupanje;’ saopštila je policija Albanije.

Nastavi Citanje

Bar

TO Bar će sredstva za vatromet preusmjeriti za projekat izgradnje Pet-Parka

Published

on

“Sredstva od vatrometa će biti utrošena za projekat izgradnje Pet-Parka”, saopštili su iz Turističke organizacije Bar.

“Prethodnih nekoliko dana u javnosti je prisutna diskusija oko vatrometa i pitanja stresa koji kućni ljubimci doživljavaju tokom raznih manifestacija.

Takodje, duboko uvažavamo činjenicu da je predložena dopuna dnevnog reda na predstojećoj sjednici Skupštini opštine Bar u formi odluke kojom bi se navedena sredstva drugačije potrošila. Imajući u vidu da moramo voditi računa da nijedan događaj nema nikakav negativan kontekst vezano za spektakularni novogodišnji program koji se priprema, donijeli smo odluku da se pomenuta sredstva drugačije potroše.

Na ovaj način spremljena sredstva će biti usmjerena za izradu projektne dokumentacije vezana za otvaranje prvog Pet- Parka za ljubimce u našem gradu”, navodi se u saopštenju TO Bar.

Nastavi Citanje

Bar

Ilija Pješčić ostaje na čelu Luke Bar: Razriješen pa ponovo izabran za direktora!

Published

on

Saopštenjem za javnost se obratio Odbor direktora Luke Bar AD. Saopštenje prenosimo integralno:

„Postupajući po presudi Višeg suda u Podgorici, kojom se poništava Odluka Odbora direktora br. OD/220-3-b od 04.10.2021. godine i nalaže da se izvrši ponovni izbor između prijavljenih kandidata na radno mjesto izvršnog direktora, u roku od 8 dana od pravosnažnosti presude, Odbor direktora je održao sjednicu danas, 28.11.2023. godine. Obrazloženje iz Presude Višeg suda ukazuje, da se iz sadržine navedene Odluke o izboru Ilije Pješčića na radno mjesto izvršni direktor, ne vide precizni razlozi kojima se vodio tadašnji Odbor direktora, prilikom izbora kandidata. Bez obzira na diskreciono pravo koje Odbor direktora ima prilikom odabira kandidata, Viši sud je zaključio da Odluka o izboru ne može biti donešena bez obrazloženja. Takođe, Viši sud ukazuje da pravo na obražloženje imaju kandidati koji su konkurisali, kao i šira javnost. Zato Viši sud nalaže Odboru direktora, ponovni izbor između prijavljenih kandidata na konkursu od 29.09.2021. godine.

Shodno statutarnim i zakonskim ovlašćenjima, Odbor direktora je blagovremeno postupio po presudama Osnovnog suda u Baru i Višeg suda u Podgorici, pa je uslijedilo razriješenje Izvršnog direktora Ilije Pješčića. Procedura je dalje nalagala ponovno razmatranje dostavljene dokumentacije trojice kandidata koji su ispunili uslove, po konkursu iz 2021. godine, njihovih biografija i Planova i programa rada za ‘Luka Bar’ AD, kao i Zapisnika sa usmenih intervjua koji su tada obavljeni sa kandidatima. Na osnovu navedene dokumentacije, a uz primjenu profesionalnih, stručnih i etičkih standarda u biranju najboljeg kandidata za mjesto izvršnog direktora ‘Luka Bar’ AD, uprkos kratkom vremenskom roku koji je ostavljen zbog postupanja po presudi Višeg suda, Odbor direktora je jednoglasno donio Odluku o imenovanju Ilije Pješčića na mjesto Izvršnog direktora, te će tu funkciju Pješčić obavljati do 04.10.2025. godine. Konstatovano je da je Pješčić dostavio najkonkretniji i najrealniji Plan i program rada ‘Luka Bar’AD za mandatni period od četiri godine, što mu je dalo prednost u odnosu na ostale kandidate.

Odbor direktora od svog imenovanja u ovom sastavu, u martu 2023. godine, razmatrao je i donosio niz veoma teških i specifičnih odluka, po mnogim otvorenim i naslijeđenim pitanjima. Sa zadovoljstvom i uvjerenošću možemo konstatovati da smo sve odluke donijeli savjesno, profesionalno i stručno, a u najboljem interesu kompanije i zapošljenih u njoj. Istaći ćemo ovom prilikom donošenje novog Akta o sistematizaciji radnih mjesta, uvođenje obaveznog ocjenjivanja i vrednovanja rada svih zapošljenih, pokretanje aktivnosti na valorizaciji lučke imovine, niz realizovanih društveno odgovornih akcija o kojima ćemo javnost uskoro informisati, a kao najznačajniju izdvajamo sadnju 300 sadnica borova u lučkom području. Na sjednici Odbora direktora održanoj prošle sedmice, donešena je Odluka o provjeri diploma svih zapošljenih u ‘Luka Bar’AD.

I današnjim postupanjem po presudi Višeg suda u Podgorici i imenovanjem izvršnog direktora u ponovljenom postupku, kako je i naloženo, štitimo interese i poziciju ‘Luka Bar’AD, što je uostalom i naš posao i glavni cilj i motiv u radu“, navodi se u saopštenju.

Nastavi Citanje

U Trendu

Copyright © 2021 Nadlanu. Theme , powered by WordPress.