Connect with us

Bar

Taksisti spremaju blokadu Jadranske magistrale u Baru

Published

on

Skupština Strukovnog sindikata taksista Crne Gore donijela je Odluku da uđe u pripremu protesta koji će se održati u Baru, i koji će podrazumijevati blokadu Jadranske magistrale u špicu ljetnje turističke sezone 10. avgusta, saopštio je predsjednik Strukovnog sindikata taksista Crne Gore Borislav Pavlović, ističući da su na ovaj korak primorani, jer “i pored molbi nadležnima 20 godina da se spriječi haos u prevozu putnika u drumskom saobraćaju oni ostaju nijemi”.

Dvije decenije traje haos na tržištu prevoza putnika u drumskom saobraćaju, koji je izazvan hroničnim i maltene drskim, neradom nadležnih institucija zaduženih za sprovođenje zakonskih propisa u ovoj djelatnosti, koji je dobio pandemijske razmjere, koja traje mnogo duže od pandemije izazvane koronavirusom, a za posljedicu ima uništavanje svih onih koji su legalno registrovani za ovu djelatnost, i stvaranje socijalnih slučajeva, a svjesno favorizovanje sive ekonomije i nelegalnog prevoza putnika, koji prema analizi Ministarstva saobraćaja i pomorstva, još iz 2019. godine, čini 60 posto, a od 2020 godine, prelazi i 70 posto od ukupnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, posebno u auto-taxi prevozu”, istakao je Pavlović.

Iako auto taksi preduzetnici Crne Gore punih 20 godina ukazuju na rapidni rast sive ekonomije, koja je prema riječima Pavlovića izazvana neradom nadležnih institucija, kako opštinskih tako i državnih, oni uporno odbijaju da primijene zakone i opštinske odluke koje regulišu ovu djelatnost.

Posebno poglavlje u favorizovanju sive ekonomije u djelatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju zauzimaju, službenici koji su nadležni za nadzor u ovoj djelatnosi iz Uprava za inspekcijske poslove, Uprava prihoda i carina kao i lokalne Komunalne inspekcije, čiji službenici svojim dugogodišnjim neradom i selektivnim primjenjivanjem zakonskih propisa, su doveli na ivicu egzistencije sve one koji legalno obavljaju djelatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju, a posebno auto-taxi preduzetnike, čija nelojalna konkurencija cvjeta, i nesmetano rapidno raste, podržana od nadležnih deklarativnih boraca protiv nje, posebno u ljetnoj turističkoj sezoni”, naglasio je Pavlović.

Najavio je protest taksista u špicu sezone, 10. avgusta, u Baru kada je u planu blokada Jadranske magistrale.

Kako ni u tekućoj turističkoj sezoni nažalost nema aktivnosti nadležnih organa na suzbijajnju sive ekonomije, nego je svojim nečinjenjem samo ohrabruju i tako imamo za posledicu, da se prevozom putnika u drumskom saobraćaju u Crnoj Gori, ne bavi samo onaj koji neće ili ko nema bilo kakvo vozilo, Skupština Strukovnog sindikata taksista Crne Gore, donijela je Odluku, da uđe u pripremu protesta, koji će se održati u Baru, i koji će podrazumijevati blokadu Jadranske magistrale u špicu ljetnje turističke sezone 10. avgusta 2022.godine. Na ovaj korak i ovakav vid protesta smo primorani, jer i pored molbi nadležnima 20 godina da se spriječi haos u prevozu putnika u drumskom saobraćaju, a legalno registrovani prevoznici padaju u dužničko ropstvo i gube svoja radna mjesta koja ustupaju sivoj ekonomiji”, istakao je Pavlović.

On je posebno naglasio da reakcija navedenih službenika nikad nije izostala nakon njihovog obraćanja javnosti ili bilo kojoj instituciji.

Ali na sreću lica koji ovu djelatnost obavljaju u sivoj zoni, ona je bila usmjerena sa raznim maltretiranjima, u što ne sumnjamo da će tako biti i ovaj put”, zaključio je Pavlović.

Continue Reading
Ostavi Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bar

„Crnogorac“ 1925. godine: Barski biskupi 900 godina nosili titulu „srpski primas“

Published

on

List „Crnogorac“ 3. januara 1925. godine pravi osvrt na beogradski list „Vreme gdje se nagovještava ukidanje barskoj arhiepiskopiji titule srpskog primasa ili bar da se negova stolica izmjesti u Beograd kao prijestonicu srpskog naroda.

Beogradski list „Vreme“ u svom broju od 18 decembra 1924. godine pod naslovom: Jedna nacionalna pozicija u opasnosti“, iznosi da se vlada nosi mišlju da ukine starodrevnu titulu srpskog primasa, koju nosi naš barski episkop.

Radi značaja gornje titule potrebno je, da u kratkim potezima ovdje iznesemo istorijat srpskog primasa.

Za vlade kralja Mihaila gospodara Zete u drugoj polovini XI vijeka, episkop barski dobio je titulu primas srpski. To je bilo u vremenu epohe penjanja srpskog naroda ka prestižu na Balkanu, koji je ostvaren tek sto godina docnije pod Nemanjićima.

Dakle primas srpski postoji već skoro 900 godina u Baru. Za sve ovo vrijeme od 900 godina i pored toga što je Bar potpadao pod raznim gospodarima, nije se našao ni jedan da ukine taj naziv, nego je on uvijek blistao kao znak negdašnje naše slave i veličine. U pošljednje vrijeme je taj naziv bio malo pao u zaborav do godine 1902, kada je ondašnja crnogorska vlada sa mnogo truda uspjela da potvrdi primasa Srbije u licu arhiepiskopa barskog pok. Milinovića.

Čudnovito je da pošto razni osvajači toga kraja u raznim vremenima nijesu našli za shodno da ukinu titulu srpskog primasa, otkuda se sada u Beogradu porodila ta ideja da se on ukine i oduzme ta titula arhiepiskopiji barskoj. Opravdanje da tako velika titula treba da ima sjedište u prijestinici netačno je. Mi imamo zato mnogo primjera, a primasi nemaju sjedišta u prijestonicama. Tako na primjer: U Parizu nije sjedište francuskog primasa, nego u Lionu, U Njemačkoj ne sjedi primas njemački, već u Salcburgu u Austriji, niti u Pešti ugarski već u Ostroganu, varošici od svega 18000 duša. Tako isto naš Bar nosi primatsku titulu, a ne ni Beograd ni Zagreb, jer ju je Bar nosio i onda kada je prijestonica bila u Skadru.

Dakle stolica primasa srpskoga mora biti u Baru, a ne u Beogradu.

 

Nastavi Citanje

Bar

Leković: Investitor sipa beton u more, nadležni da zaustave uništavanje obale

Published

on

Poslanik Demokrata i odbornik u SO Bar Momčilo Leković saopštio je da u ekskluzivnoj zoni morskog dobra, na katastarskoj parceli 2517/1 KO Sutomore (u blizini nekadašnjeg Hotela “Inex”) jedan od poznatih barskih investitora sipa beton u more, čime, kako tvrdi, proširuje svoju vještački stvorenu plažu.

“Vjerovatno će me SD i DPS prvaci (možda i još neki) optužiti da ponovo radim protiv ,,savjesnih” investitora, a samim tim i razvoja države, ali oprostite mi, morao sam, ostavljam građanima da sami sude da li je ovo u interesu grada i države ili pojedinca koji godinama uzurpira ovaj dio obale. Ovom istom investitoru Opština je prije par godina sagradila (takođe na samoj obali) fekalnu stanicu za njegov nelegalni soliter (betonsko čudo u desnom uglu)”, istakao je Leković.

 (Foto: Demokratska Crna Gora)

On kaže da se godinama mještani naselja “Ivan Milutinović” bore, protestuju upućuju prijave ali kako koja vlast dođe na čelo nadležnih resora tako ovaj investitor lakše ostvaruje svoje naume.

“Pozivam Morsko dobro, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i sve nadležne organe da konačno zaustave uništavanje naše obale. Pozvao bih i Opštinu Bar, ali od njih nažalost ne očekujem bilo kakvu reakciju”, istakao je Leković.

Nastavi Citanje

Bar

Prosječna plata u aprilu 828 eura

Published

on

Prosječna bruto zarada u aprilu u Crnoj Gori iznosila je 1.036 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 828 eura. U odnosu na prošli mjesec porasla je za 0,4 procenta.

Prosječna neto zarada u aprilu u odnosu na mart 2024. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u aprilu 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 5,3 procentra, pokazuju podaci Monstata.

Kako navode, ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu u odnosu na mart ove godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,3%.

„Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u aprilu 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: snabdjevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti (1,7%), poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,5%), građevinarstvo (1,4%), trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala (1,0%), državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje (0,8%), informisanje i komunikacije (0,7%), zdravstvena i socijalna zaštita (0,7%), snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (0,5%), usluge smještaja i ishrane (0,5%), finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (0,5%) i vađenje ruda i kamena (0,3%)“, navode u Monstatu.

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u aprilu 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sektorima stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,4%), poslovanje nekretninama (0,7%), prerađivačka industrija (0,3%), saobraćaj i skladištenje (0,3%), ostale uslužne djelatnosti (0,3%), administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,2%), obrazovanje (0,1%) i umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti (0,1%).

Kako pojašnjavaju, podaci o prosječnim zaradama prikazuju zarade isplaćene u mjesecu i dobijeni su iz redovnog mjesečnog istraživanja izvještaja o zaposlenima i zaradama (obrazac RAD–1).

„Prosječna zarada (bruto) izračunava se tako što se ukupno isplaćena masa zarada u mjesecu dijeli sa brojem zaposlenih na koje se odnose izvršene isplate“, naveli su iz Monstata.

Kako se ukazuje, zaradu bez poreza i doprinosa (neto) čini zarada (bruto) umanjena za poreze i doprinose na teret zaposlenog.

„Indeks realne prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) predstavlja odnos između indeksa nominalne prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) i indeks potrošačkih cijena“, objašnjavaju u Monstatu.

Nastavi Citanje

U Trendu

Copyright © 2021 Nadlanu. Theme , powered by WordPress.