Connect with us

Bar

Leković: Agenciji za sprječavanje korupcije podnijeli smo prijavu protiv Dušana Raičevića!

Published

on

Predsjednik Kluba odbornika Demokrata Bar Momčilo Leković saopštio je da je barski odbor Demokratske Crne Gore obavijestio Vrhovno državno tužilaštvo o podnošenju prijave Agenciji za sprječavanje korupcije protiv Dušana Raičevića, predsjednika Opštine Bar.

“Radi se o krajnjem “podaničkom odnosu“ Opštine Bar kao izvršnog povjerioca prema Sonuba Montenegro doo Podgorica, u slučaju projekta „Maljevik“ zbog kojeg je Opština Bar ostala uskraćena za preko 9 miliona eura. Na sjednici održanoj 24.04.2019. godine na veliko insisitiranje prvog čovjeka barske Opštine, Skupština opštine Bar, donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi realizacije projekta ,,Maljevik“.

Članom 7 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije propisano je: ,,Javni funkcioner je dužan da svoju funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa u vršenju javne funkcije.”

Ovim Sporazumom predsjednik Opštine Bar je vršeći svoju funkciju javni interes Opštine Bar podredio privatnom interesu kompanije Sonuba Montenegro doo Podgorica, na način da je odložio naplatu javnog prihoda koji po osnovu komunalija Sonuba Montenegro doo Podgorica duguje Opštini Bar po osnovu pravosnažne i izvršne presude P.br.277/13 od 28.06.2013. godine.

Mjera ,,podaničkog odnosa“ Opštine Bar kao izvršnog povjerioca prema Sonuba Montenegro doo Podgorica kao izvršnom dužniku je da se Opština Bar ukoliko se ispune uslovi iz Sporazuma odriče u cjelosti prava na naplatu pripadajuće kamate na iznos glavnog duga od 9.345.710,05 eura, koji predstavlja naknadu za komunalno opremanje, a koja kamata je dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Baru P.br.277/2013 od 28. juna 2013. godine.

Postupajući na taj način način, protivpravnim iskorišćavanjem svog položaja, svjesno ne preduzimajući radnje iz nadležnosti predsjednika Opštine Bar, ovakvim postupanjem Dušana Raičevića kao njenog predsjednika, Opština Bar uskraćena je u dugom vremenskom periodu na naplatu javnog prihoda koji pripada budžetu Opštine Bar – naknade koja joj pripada po osnovu pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u Baru P.br.277/2013 od 28. juna 2013. godine.

O navedenom smo pored prijave Agenciji obavijestili i VDT kako bi sproveli potrebne istražne radnje, po potrebi pribavili dodatna obavještenja i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja, ocijenili ispunjenost uslova za preduzimanje mjera krivične odgovornosti prijavljenog lica i sa njima eventualno povezanih lica u Opštini Bar i Skupštini opštine Bar”, navodi se u saopštenju Demokrata koje potpisuje Momčilo Leković.

Bar

Lakušić: Prezentovan naučni rad „Antropogeni faktor – uzročnik pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre“

Published

on

Na Naučnoj konferenciji „Zaštita prirode i životne sredine: stanje, značaj i perspektive“ koja se održava od 20 – 22. septembra 2023. godine u Nacionalnom parku Prokletije, kao predstavnici DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, učestvuju Zoran Lakušić, Miladin Radović i mr Željko Raičević, autori naučnog rada „Antropogeni faktor – uzročnik pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre“.

Konferencija se organizuje povodom jubileja 15 godina rada Agencije za zaštitu životne sredine kao i 32 godine od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi.

Tokom prezentacije, učesnicima Naučne konferencije je ukazano na antropogeni uticaj na devastaciju korita rijeke Morače i izvorišta Bolje Sestre.

Od početka funkcionisanja regionalnog vodovodnog sistema, započelo se sa nelagalnim aktivnostima eksploatacije šljunka i pijeska u koritu rijeke Morače, u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“. To je dovelo do devastacije korita i priobalnog dijela rijeke Morače i problema sa izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“. Sa 2300 l/s, u kontinuiranom periodu od 10 godina, izdašnost izvorišta „Bolje Sestre“, tokom avgusta mjeseca u 2021. i 2022. godini, opala je na svega oko 265 l/s.
Devastatori su spustili dno korita rijeke Morače ispod dozvoljene granice od 10 mnv, na pojedinim sektorima čak na svega 2,5 mnv, probili vodonepropusni sloj gline i napravili ekocid neshvatljivih razmjera.

Lokalno stanovništvo u Grbavcima je ostalo bez vode u bunarima, a nivo vode je spušten za tri do četiri metra, tako da gotovo čitave godine nijesu u funkciji, upravo zbog nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka.

Da bi provjerio svoje stavove o uzročno-posljedičnoj povezanosti nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska i pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“, Regionalni vodovod je angažovao predstavnike naučne zajednice na izradi analiza i studija.

Na Naučnoj konferenciji, istaknuto je da su predložene granice zona sanitarne zaštite, da je urađen Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište Bolje Sestre, a koji je dostavljen Upravi za vode. Ovo Društvo očekuje da će dobiti rješenje o proglašenju zona sanitarne zaštite u skladu sa Glavnim porjektom koji je adekvatno pripremljen i urađen na naučnoj bazi.

Takođe, naglašeno je da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u saradnji sa Regionalnim vodovodom, intenzivno sprovodi aktivnosti na realizaciji mjera za saniranje pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre i obezbijeđivanje dodatnih količina vode za potrebe Crnogorskog primorja.

Raduje činjenica da je na svečanom otvaranju, kao i tokom samih prezentacija, od strane gotovo svih učesnika podvučeno da se ne smije dozvoliti dalja devastacija korita rijeke Morače i izvorišta Bolje Sestre, do koje je došlo djelovanjem antropogenog uticaja.

 

Nastavi Citanje

Bar

Đurović: Crna Gora najbrže rastuća ekonomija u Evropi

Published

on

Ministar ekonomskog razvoja i turizma u tehničkom mandatu Goran Đurović kazao je da Crna Gora je najbrže rastuća ekonomija u Evropi u drugom kvartalu.

To je, kako je rekao Đurović, veliki uspijeh male države Crne Gore.

– Čestitam crnogorskoj privredi na ovako sjajnom rezultatu. Pa sada neka neko kaže da Crna Gora nije na pravom putu- napisao je Đurović na društvenoj mreži “X”.

Nastavi Citanje

Bar

Dani čuna na Skadarskom jezeru

Published

on

Festival čuna održaće se u petak, 22. septembra. Otvaranje programa je u 17:30 časova, a u 18:00h sa Vranjine počinje trka čunovima do Virpazara.  U trci učestvuju privredni riboloci sa Skadarskog jezera. Dodjela nagrada i priznanja planirana je za 19:00, a od 19:30 časova za dobar provod pobrinuće se bend Milky Wave.

Cilj festivala je promocija bogate kulturne baštine Nacionalnog parka Skadarsko jezero, čiji je jedan od simbola drveni čun. Čun je čamac karakterističan za Skadarsko jezero, koji se vjekovima tradicionalno upotrebljava za ribolov. Vještina izrade čunova uvrštena je u nacionalni registar Nematerijalnog kulturnog naslađa Crne Gore.

Organizator manifestacije je NVO ,,Fondacija za zaštitu čuna”, pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Bar i JU Nacionalnih parkova Crne Gore.

Prijave za trku se vrše putem telefona +382 67/837-970, a rok za prijavu je do petka ujutru, 22.09.2023.

Pozivamo sve ljubitelje prirode da zajedno sa nama uživaju u manifestaciji koja baštini tradiciju starih brodova na Skadarskom jezeru.

Nastavi Citanje

U Trendu

Copyright © 2021 Nadlanu. Theme , powered by WordPress.