Connect with us

Bar

Detalji saslušanja Miloševića: UPC nema pristup video-nadzoru u Luci Bar

Published

on

Doskorašnji direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore (UPC) Rade Milošević saslušavan je početkom ovog mjeseca pet i po sati u Specijalnom policijskom odjeljenju (SPO), na čijem čelu je Predrag Šuković.

Radi se o predmetu nestanka kamiona sa cigaretama, koje su planirane za uništenje, a koje su ranije zaplijenjene u Luci Bar.

Saslušanje Miloševića u svojstvu građanina počelo je u 23:40 časova 1. oktobra, o čemu je sačinjen zapisnik, koji su potpisali dva policijska službenika D. J. B. M.

Portal PRESS prenosi detalje sa saslušanja:

Na funkciju direktora Uprave prihoda i carina stupio sam u mjesecu maju 2022. godine. U okviru UPC postoje tri nadležnosti koje se odnose na poreze, carinu i igre na sreću. Tokom 2021. godine od strane prethodne Vlade Crne Gore doneta je odluka o zabrani skladištenje duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni Luke Bar. Sa tim u vezi privrednim društvima koje su vlasnici tih duvanskih proizvoda da ti je rok da navedenu robu izmjeste iz Crne Gore.

U vezi navedenog zadužena je Uprava prihoda i carina da sprovede odgovarajuće zakonske postupke a koji su u krajnjem rezultirali oduzimanjem cjelokupne količine duvanskih proizvoda, koji su se nakon proteka ostavljenog roka nalazili u Slobodnoj zoni Luke Bar.

Koliko se mogu sjetiti radilo se ukupnoj količini od 145.000 paketa cigareta, različitih brendova i marki bez akciznih markica, u vezi čega je sačinjen popis i zapisnik o oduzimanju navedene količine robe. Nakon isteka rokova predviđenih za žalbu doneta je odluka da se predmetna roba, tj. količina od oko 10.000 paketa uništi.

Uništenje cigareta je propisano zakonom i sprovodi je Uprava prihoda i carina – Odsjek za postupanje carinskom robom.

Od Odsjeka za postupanje carinskom robom meni kao direktoru dolazi predlog tzv. Scenario, koji ukratko opisuje kako će se sprovesti postupak. Nakon uvida u predmetni akt ja dajem saglasnost da se navedena procedura i realizuje.

Za kontrolu navedene procedure uništenja predmetnih duvanskih proizvoda formirana je komisija koja broji pet članova, uključujući i predsjednika komisije. Komisija je sačinjena od zaposlenih u Upravi prihoda i carina, tačnije dijela carinske nadležnosti i oni su svi ovlašćeni carinski službenici.

Napomenuo bih da je od strane prethodnog menadžmenta Uprave prihoda i carina, kada je na čelu bila g-đa Milena Petričević doneto rešenje o uništenju oko 5.000 paketa cigareta, od čega je prije mog dolaska već bilo uništeno oko 2.000 paketa cigareta, a ostatak je čekao uz aktivno rešenje o uništenju.

U vrijeme mog mandata donijeta su rešenja o uništenju cigareta ukupne količine oko 7.000 paketa. U prethodnom periodu od mog dolaska na čelo predmetnog organa uništeno je 3.000 paketa cigareta, po rešenju od prethodne direktorice Milene Petričević, kao i oko 2.000 paketa po rešenjima koje je donijela UPS, a koja sam ja potpisao.

Dana 29.9.2022. godine započeto je uništenje kontingenta koji broj oko 6.000 paketa cigareta, a od koje količine po preliminarni podacima koje sam ja dobio u prethodna dva dana je uništeno oko 1.500 paketa cigareta.

Policijski službenik: Kada i gdje su oduzete predmetne cigarete namijenjene za uništenje?

Predmetne cigarete su oduzete u Slobodnoj zoni Luke Bar u akcijama koje sprovela UPC i to koliko se sjećam količina od 5.124 paketa u akciji koja je realizovana sredinom septembra ove godine, a količina od oko 1.180 paketa u akciji “Zaključavanje”, koja je koliko se sjećam realizovana u julu mesecu ove godine.

Policijski službenik: Ko je sve učestvovao u oduzimanju predmetnih cigareta?

U navedenom oduzimanju su učestvovali carinarnica Bar i Odsjek za suzbijanje krijumčarenja. Konkretna imena službenika koji su učestvovali ne znam.

Policijski službenik: Kako je tekla procedura oduzimanja predmetnih cigareta i da li su u vezi toga donijeta odgovarajuća rješenja?

Kako sam ranije gore naveo predmetne cigarete su oduzete u skladu sa carinskim zakonom, a konkretno za navedene cigarete rešenje o oduzimanju donosi carinarnica Bar.

Policijski službenik: Gdje su cigarete bile skladištene od trenutaka izuzimanja?

U konkretnom slučaju a koji se odnosi na oduzimanje 5.124 paketa cigareta iste su odmah nakon oduzimanja transportovane u magacin Zetatransa u Podgorici. Sama procedura utovara paketa cigareta u transportne kamione provodi se koliko je meni poznato u prisustvu službenika Slobodne zone Luke Bar i Odsijeka za suzbijanje krijumčarenja.

Policijski službenik: Da li u Slobodnoj zoni Luke Bar postoji video nadzor?

Koliko sam upoznat u Slobodnoj zoni Luke Bar postoji video nadzor kojim upravlja AD Luka Bar, a nad kojim nadzor imaju službenici Luke Bar. Naglasio bih da UPC po mojim saznanjima nema pristup navedenom video nadzoru.

Policijski službenik: Koja je konkretna procedura koja se odnosi na uništenje cigareta, ko bira komisiju koja je zadužena za praćenje postupka uništenja cigareta, ko su članovi komisije od kada ste vi direktor Uprave prihoda i carina, te da li ste se sa nekim od navedenih lica u prijateljskim i rodbinskim odnosima?

U konkretnom slučaju, a kako sam ranije kazao, procedura za uništenje cigareta se sastoji tome da nakon što su predmetne cigarete oduzete iste se skladište u Slobodnu zonu Luke Bar i magacin Zetatransa.

Od strane Odsijeka za postupanje carinskom robom meni kao direktoru dolazi predlog, takozvani “Scenario”, koji ukratko opisuje kako će se sprovesti postupak, nakon uvida u predmetni akt ja dajem saglasnost da se navedena procedura i realizuje.

U vezi članova Komisije zadužene za praćenje postupka uništenja od trenutka mog imenovanja na mjesto direktora u UPC ja sam zatekao već formiranju komisiju, koja je po mom sjećanju brojala četiri člana, čijih imena se u ovom trenutku ne mogu sjetiti. Ja sam u svojstvu direktora shodno zakonskim ovlašćenjima na pisani predlog Elvira Adrovića, službenika UPC, umjesto postojećih članova komisije imenovao dva ili tri nova člana, čijih imena se ne sjećam. Ni sa jednim članom navedene komisije nisam ni u prijateljskim ni u rodbinskim odnosima.

Policijski službenik: Ko je izabrao i u skladu sa kojom procedurom privredno društvo koje će se baviti uništenjem oduzetih cigareta i zbog čega?

U prvom rešenju o uništenju 3.000 paketa cigareta a koje je prethodno donijela bivša direktorica Milena Petričević je bilo navedeno da će se cigarete uništiti u pećima firme “Javorak” iz Nikšića, te je obzirom da je navedeno rešenje bilo aktivno nakon mog dolaska, tako i učinjeno.

Policijski službenik: Da li vam je poznato ko je vlasnik privrednog društva “M-Construction”?

Nije mi poznato.

Policijski službenik: Da li ste prije sprovođenja uništenja cigareta posećivali prostorije za uništenje, koje su vlasništvu firme “M-Constuction”?

Prije sprovođenje nisam posećivao navedene prostorije. Prvi put sam navedene prostorije posetio tokom javnog uništenje koje organizovano 29.9.2022. godine i juče kada je došao novi kontigencije cigareta za uništenje.

Policijski službenik: Da li ste prije sprovođenje uništenja cigareta posećivali prostorije za uništenje, koji su u vlasništvu firme “Javorak”?

Prije sprovođenja nisam posećivao navedene prostorije. Tamo sam bio samo jednom prilikom i to je bilo tokom javnog uništenja predmetne robe.

Policijski službenik: Zbog čega se uništenje predmetnih cigareta sprovodilo u prostorijama firme “M-Construction” i da li vam je neko sugerisao da se uništenje cigareta povjeri toj firmi?

U vezi uniptenja količine od 7.000 paketa cigareta na usmeni predlog službenika Odsijeka za postupanje carinskom robom Elvira Adrovića (a zbog spekulacija da je u postupku uništenja u firmi Javorak dolazilo do krađe cigareta pripremljenih za uniptenje), članovi Komisije za praćenje uništenja cigareta su predložili privredno društvo “M-Construction” iz Nikšića, iz razloga što navedena firma je jedina pored “Javorka” koja poseduje adekvatne peći za uništenje.

Policijski službenik: Da li vam je poznato ko određuje dinamiku uništenja oduzetih cigareta?

Nije mi poznato.

Policijski službenik: Kako i na koji način je privredno društvo “M-Construction” iz Nikšića moglo biti izabrano za postupak uništenja oduzetih cigareta sa obzirom da se isto bavi prodajom cigareta?

Podatak da se ova firma bavi prodajom cigareta nisam posedovao već to sada prvi put čujem.

Policijski službenik: Da li vam je poznato zbog čega su cigarete u vlasništvu ove firme vraćene sa granice R. Srbije?

Nije mi poznato.

Policijski službenik: Da li ste se i sa kim neformalno sastajali u vezi predmetnih cigareta u vlasništvu “M-Construction” iz Nikšića, a koje su vraćene sa granice R. Srbije?

Nisam se sastajao sa bilo kim u vezi navedenog.

Policijski službenik: Sa kim ste u kontaktu od službenih lica sa područja Nikšića i Podgorice, koja preduzimaju radnje u vezi postupka uništenja cigareta za dan 29. i 30. i 1.10.2022. godine?

U vezi navedenog postupka komunikaciju sam imao isključivo sa Željkom Ivanovićem, koji je načelnik Odsijeka za suzbijanje krijumčarenja.

Policijski službenik: Da li ste poslednjih dana imali susrete sa službenicima UPC Milutinom Pejovicem i Elvirom Adrovićem i o čemu ste razgovarali?

Sa Milutinom Pejovićem nisam imao ni susrete ni sastanke, a sa Elvinom Adrovićem sam imao službeni sastanak u prostorijama UPC, dva – tri dana pred započinjanje procedure oko uništenja predmetnih oduzetih cigareta.

Policijski službenik: Da li poznajete lice Leon Drešaj, te ukoliko poznajete da li ste sa imenovanim imali susrete u poslednjih 10 dana?

Lice Leon Drešaj ne poznajem, nikada ovu osobu nisam video lično, niti sam imao susret ili bilo kakav vid komunikacije sa imenovanim. Jedino znam kako imenovani izgleda iz medija.

Policijski službenik: Da li ste obaviješteni da postoje neregularnosti u toku današnjeg uništenja cigareta, te ukoliko jeste, od strane kojeg lica?

Nisam obaviješten o postojanju bilo kakvih neregularnosti.

Policijski službenik: Koje su konkretne nadležnosti Komisije za praćenje uništenja predmetnih duvanskih proizvoda?

Ja se ne mogu sa sigurnošću sjetiti koje su konkretne nadležnosti predmetne komisije. Sve u vezi sa tim je evidentirano u rešenju o formiranju komisije. Ono što sa sigurnošću mogu da tvrdim jeste da je jedna od nadležnosti komisije da u potpunosti isprati postupak uništenja oduzetih cigareta.

Policijski službenik: Da li ste se upoznati koliko je kamiona sa oduzetim cigaretama otpremljeno iz magacina Zetatransa u Podgorici na uništenje u Nikšić dana 1.10.2022 godine?

Koliko sam upoznat u pitanju je jedan kamion. Ne mogu sa sigurnošću utvrditi koliko je paketa cigareta bilo otpremljeno u tom kamionu za uništenje. Moja pretpostavka je da je bilo minut 1.000 paketa. Predmetnog dana sam lično prisustvo kada je kamion sa cigaretama pristupio na uništenje u fabriku “M-Construction” u Nikšiću.

Policijski službenik: Da li ste upoznati koliko je kamiona sa oduzetim cigaretama stiglo na uništenje u Nikšić dana jedno 1.10.2022. godine?

Ja sam lično prisustvovao dolasku jednog kamiona na uništenje u Nikšić, i koliko ja znam to je bio jedini kamion tog dana.

Policijski službenik: Sa kojim licima ste danas imali susrete u Nikšiću?

Sastajao sam se sa prijateljima i to službenikom Uprave policije Lazarom ŠćepanovićemVeskom Roganovićem, vlasnikom lokala “Piazza”, partijskim kolegama Mašanom ZejakomNikolom Batrićevićem i Dušanom Golovićem.

Saslušanje bivšeg čelnika Uprave prihoda i carina Crne Gore završeno je u 5.10 časova rano ujutru 2. oktobra 2022. godine.

Continue Reading
Ostavi Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bar

Lakušić: Prezentovan naučni rad „Antropogeni faktor – uzročnik pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre“

Published

on

Na Naučnoj konferenciji „Zaštita prirode i životne sredine: stanje, značaj i perspektive“ koja se održava od 20 – 22. septembra 2023. godine u Nacionalnom parku Prokletije, kao predstavnici DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, učestvuju Zoran Lakušić, Miladin Radović i mr Željko Raičević, autori naučnog rada „Antropogeni faktor – uzročnik pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre“.

Konferencija se organizuje povodom jubileja 15 godina rada Agencije za zaštitu životne sredine kao i 32 godine od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi.

Tokom prezentacije, učesnicima Naučne konferencije je ukazano na antropogeni uticaj na devastaciju korita rijeke Morače i izvorišta Bolje Sestre.

Od početka funkcionisanja regionalnog vodovodnog sistema, započelo se sa nelagalnim aktivnostima eksploatacije šljunka i pijeska u koritu rijeke Morače, u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“. To je dovelo do devastacije korita i priobalnog dijela rijeke Morače i problema sa izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“. Sa 2300 l/s, u kontinuiranom periodu od 10 godina, izdašnost izvorišta „Bolje Sestre“, tokom avgusta mjeseca u 2021. i 2022. godini, opala je na svega oko 265 l/s.
Devastatori su spustili dno korita rijeke Morače ispod dozvoljene granice od 10 mnv, na pojedinim sektorima čak na svega 2,5 mnv, probili vodonepropusni sloj gline i napravili ekocid neshvatljivih razmjera.

Lokalno stanovništvo u Grbavcima je ostalo bez vode u bunarima, a nivo vode je spušten za tri do četiri metra, tako da gotovo čitave godine nijesu u funkciji, upravo zbog nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka.

Da bi provjerio svoje stavove o uzročno-posljedičnoj povezanosti nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska i pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“, Regionalni vodovod je angažovao predstavnike naučne zajednice na izradi analiza i studija.

Na Naučnoj konferenciji, istaknuto je da su predložene granice zona sanitarne zaštite, da je urađen Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište Bolje Sestre, a koji je dostavljen Upravi za vode. Ovo Društvo očekuje da će dobiti rješenje o proglašenju zona sanitarne zaštite u skladu sa Glavnim porjektom koji je adekvatno pripremljen i urađen na naučnoj bazi.

Takođe, naglašeno je da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u saradnji sa Regionalnim vodovodom, intenzivno sprovodi aktivnosti na realizaciji mjera za saniranje pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre i obezbijeđivanje dodatnih količina vode za potrebe Crnogorskog primorja.

Raduje činjenica da je na svečanom otvaranju, kao i tokom samih prezentacija, od strane gotovo svih učesnika podvučeno da se ne smije dozvoliti dalja devastacija korita rijeke Morače i izvorišta Bolje Sestre, do koje je došlo djelovanjem antropogenog uticaja.

 

Nastavi Citanje

Bar

Đurović: Crna Gora najbrže rastuća ekonomija u Evropi

Published

on

Ministar ekonomskog razvoja i turizma u tehničkom mandatu Goran Đurović kazao je da Crna Gora je najbrže rastuća ekonomija u Evropi u drugom kvartalu.

To je, kako je rekao Đurović, veliki uspijeh male države Crne Gore.

– Čestitam crnogorskoj privredi na ovako sjajnom rezultatu. Pa sada neka neko kaže da Crna Gora nije na pravom putu- napisao je Đurović na društvenoj mreži “X”.

Nastavi Citanje

Bar

Dani čuna na Skadarskom jezeru

Published

on

Festival čuna održaće se u petak, 22. septembra. Otvaranje programa je u 17:30 časova, a u 18:00h sa Vranjine počinje trka čunovima do Virpazara.  U trci učestvuju privredni riboloci sa Skadarskog jezera. Dodjela nagrada i priznanja planirana je za 19:00, a od 19:30 časova za dobar provod pobrinuće se bend Milky Wave.

Cilj festivala je promocija bogate kulturne baštine Nacionalnog parka Skadarsko jezero, čiji je jedan od simbola drveni čun. Čun je čamac karakterističan za Skadarsko jezero, koji se vjekovima tradicionalno upotrebljava za ribolov. Vještina izrade čunova uvrštena je u nacionalni registar Nematerijalnog kulturnog naslađa Crne Gore.

Organizator manifestacije je NVO ,,Fondacija za zaštitu čuna”, pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Bar i JU Nacionalnih parkova Crne Gore.

Prijave za trku se vrše putem telefona +382 67/837-970, a rok za prijavu je do petka ujutru, 22.09.2023.

Pozivamo sve ljubitelje prirode da zajedno sa nama uživaju u manifestaciji koja baštini tradiciju starih brodova na Skadarskom jezeru.

Nastavi Citanje

U Trendu

Copyright © 2021 Nadlanu. Theme , powered by WordPress.