Connect with us

Bar

Detalji saslušanja Miloševića: UPC nema pristup video-nadzoru u Luci Bar

Published

on

Doskorašnji direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore (UPC) Rade Milošević saslušavan je početkom ovog mjeseca pet i po sati u Specijalnom policijskom odjeljenju (SPO), na čijem čelu je Predrag Šuković.

Radi se o predmetu nestanka kamiona sa cigaretama, koje su planirane za uništenje, a koje su ranije zaplijenjene u Luci Bar.

Saslušanje Miloševića u svojstvu građanina počelo je u 23:40 časova 1. oktobra, o čemu je sačinjen zapisnik, koji su potpisali dva policijska službenika D. J. B. M.

Portal PRESS prenosi detalje sa saslušanja:

Na funkciju direktora Uprave prihoda i carina stupio sam u mjesecu maju 2022. godine. U okviru UPC postoje tri nadležnosti koje se odnose na poreze, carinu i igre na sreću. Tokom 2021. godine od strane prethodne Vlade Crne Gore doneta je odluka o zabrani skladištenje duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni Luke Bar. Sa tim u vezi privrednim društvima koje su vlasnici tih duvanskih proizvoda da ti je rok da navedenu robu izmjeste iz Crne Gore.

U vezi navedenog zadužena je Uprava prihoda i carina da sprovede odgovarajuće zakonske postupke a koji su u krajnjem rezultirali oduzimanjem cjelokupne količine duvanskih proizvoda, koji su se nakon proteka ostavljenog roka nalazili u Slobodnoj zoni Luke Bar.

Koliko se mogu sjetiti radilo se ukupnoj količini od 145.000 paketa cigareta, različitih brendova i marki bez akciznih markica, u vezi čega je sačinjen popis i zapisnik o oduzimanju navedene količine robe. Nakon isteka rokova predviđenih za žalbu doneta je odluka da se predmetna roba, tj. količina od oko 10.000 paketa uništi.

Uništenje cigareta je propisano zakonom i sprovodi je Uprava prihoda i carina – Odsjek za postupanje carinskom robom.

Od Odsjeka za postupanje carinskom robom meni kao direktoru dolazi predlog tzv. Scenario, koji ukratko opisuje kako će se sprovesti postupak. Nakon uvida u predmetni akt ja dajem saglasnost da se navedena procedura i realizuje.

Za kontrolu navedene procedure uništenja predmetnih duvanskih proizvoda formirana je komisija koja broji pet članova, uključujući i predsjednika komisije. Komisija je sačinjena od zaposlenih u Upravi prihoda i carina, tačnije dijela carinske nadležnosti i oni su svi ovlašćeni carinski službenici.

Napomenuo bih da je od strane prethodnog menadžmenta Uprave prihoda i carina, kada je na čelu bila g-đa Milena Petričević doneto rešenje o uništenju oko 5.000 paketa cigareta, od čega je prije mog dolaska već bilo uništeno oko 2.000 paketa cigareta, a ostatak je čekao uz aktivno rešenje o uništenju.

U vrijeme mog mandata donijeta su rešenja o uništenju cigareta ukupne količine oko 7.000 paketa. U prethodnom periodu od mog dolaska na čelo predmetnog organa uništeno je 3.000 paketa cigareta, po rešenju od prethodne direktorice Milene Petričević, kao i oko 2.000 paketa po rešenjima koje je donijela UPS, a koja sam ja potpisao.

Dana 29.9.2022. godine započeto je uništenje kontingenta koji broj oko 6.000 paketa cigareta, a od koje količine po preliminarni podacima koje sam ja dobio u prethodna dva dana je uništeno oko 1.500 paketa cigareta.

Policijski službenik: Kada i gdje su oduzete predmetne cigarete namijenjene za uništenje?

Predmetne cigarete su oduzete u Slobodnoj zoni Luke Bar u akcijama koje sprovela UPC i to koliko se sjećam količina od 5.124 paketa u akciji koja je realizovana sredinom septembra ove godine, a količina od oko 1.180 paketa u akciji “Zaključavanje”, koja je koliko se sjećam realizovana u julu mesecu ove godine.

Policijski službenik: Ko je sve učestvovao u oduzimanju predmetnih cigareta?

U navedenom oduzimanju su učestvovali carinarnica Bar i Odsjek za suzbijanje krijumčarenja. Konkretna imena službenika koji su učestvovali ne znam.

Policijski službenik: Kako je tekla procedura oduzimanja predmetnih cigareta i da li su u vezi toga donijeta odgovarajuća rješenja?

Kako sam ranije gore naveo predmetne cigarete su oduzete u skladu sa carinskim zakonom, a konkretno za navedene cigarete rešenje o oduzimanju donosi carinarnica Bar.

Policijski službenik: Gdje su cigarete bile skladištene od trenutaka izuzimanja?

U konkretnom slučaju a koji se odnosi na oduzimanje 5.124 paketa cigareta iste su odmah nakon oduzimanja transportovane u magacin Zetatransa u Podgorici. Sama procedura utovara paketa cigareta u transportne kamione provodi se koliko je meni poznato u prisustvu službenika Slobodne zone Luke Bar i Odsijeka za suzbijanje krijumčarenja.

Policijski službenik: Da li u Slobodnoj zoni Luke Bar postoji video nadzor?

Koliko sam upoznat u Slobodnoj zoni Luke Bar postoji video nadzor kojim upravlja AD Luka Bar, a nad kojim nadzor imaju službenici Luke Bar. Naglasio bih da UPC po mojim saznanjima nema pristup navedenom video nadzoru.

Policijski službenik: Koja je konkretna procedura koja se odnosi na uništenje cigareta, ko bira komisiju koja je zadužena za praćenje postupka uništenja cigareta, ko su članovi komisije od kada ste vi direktor Uprave prihoda i carina, te da li ste se sa nekim od navedenih lica u prijateljskim i rodbinskim odnosima?

U konkretnom slučaju, a kako sam ranije kazao, procedura za uništenje cigareta se sastoji tome da nakon što su predmetne cigarete oduzete iste se skladište u Slobodnu zonu Luke Bar i magacin Zetatransa.

Od strane Odsijeka za postupanje carinskom robom meni kao direktoru dolazi predlog, takozvani “Scenario”, koji ukratko opisuje kako će se sprovesti postupak, nakon uvida u predmetni akt ja dajem saglasnost da se navedena procedura i realizuje.

U vezi članova Komisije zadužene za praćenje postupka uništenja od trenutka mog imenovanja na mjesto direktora u UPC ja sam zatekao već formiranju komisiju, koja je po mom sjećanju brojala četiri člana, čijih imena se u ovom trenutku ne mogu sjetiti. Ja sam u svojstvu direktora shodno zakonskim ovlašćenjima na pisani predlog Elvira Adrovića, službenika UPC, umjesto postojećih članova komisije imenovao dva ili tri nova člana, čijih imena se ne sjećam. Ni sa jednim članom navedene komisije nisam ni u prijateljskim ni u rodbinskim odnosima.

Policijski službenik: Ko je izabrao i u skladu sa kojom procedurom privredno društvo koje će se baviti uništenjem oduzetih cigareta i zbog čega?

U prvom rešenju o uništenju 3.000 paketa cigareta a koje je prethodno donijela bivša direktorica Milena Petričević je bilo navedeno da će se cigarete uništiti u pećima firme “Javorak” iz Nikšića, te je obzirom da je navedeno rešenje bilo aktivno nakon mog dolaska, tako i učinjeno.

Policijski službenik: Da li vam je poznato ko je vlasnik privrednog društva “M-Construction”?

Nije mi poznato.

Policijski službenik: Da li ste prije sprovođenja uništenja cigareta posećivali prostorije za uništenje, koje su vlasništvu firme “M-Constuction”?

Prije sprovođenje nisam posećivao navedene prostorije. Prvi put sam navedene prostorije posetio tokom javnog uništenje koje organizovano 29.9.2022. godine i juče kada je došao novi kontigencije cigareta za uništenje.

Policijski službenik: Da li ste prije sprovođenje uništenja cigareta posećivali prostorije za uništenje, koji su u vlasništvu firme “Javorak”?

Prije sprovođenja nisam posećivao navedene prostorije. Tamo sam bio samo jednom prilikom i to je bilo tokom javnog uništenja predmetne robe.

Policijski službenik: Zbog čega se uništenje predmetnih cigareta sprovodilo u prostorijama firme “M-Construction” i da li vam je neko sugerisao da se uništenje cigareta povjeri toj firmi?

U vezi uniptenja količine od 7.000 paketa cigareta na usmeni predlog službenika Odsijeka za postupanje carinskom robom Elvira Adrovića (a zbog spekulacija da je u postupku uništenja u firmi Javorak dolazilo do krađe cigareta pripremljenih za uniptenje), članovi Komisije za praćenje uništenja cigareta su predložili privredno društvo “M-Construction” iz Nikšića, iz razloga što navedena firma je jedina pored “Javorka” koja poseduje adekvatne peći za uništenje.

Policijski službenik: Da li vam je poznato ko određuje dinamiku uništenja oduzetih cigareta?

Nije mi poznato.

Policijski službenik: Kako i na koji način je privredno društvo “M-Construction” iz Nikšića moglo biti izabrano za postupak uništenja oduzetih cigareta sa obzirom da se isto bavi prodajom cigareta?

Podatak da se ova firma bavi prodajom cigareta nisam posedovao već to sada prvi put čujem.

Policijski službenik: Da li vam je poznato zbog čega su cigarete u vlasništvu ove firme vraćene sa granice R. Srbije?

Nije mi poznato.

Policijski službenik: Da li ste se i sa kim neformalno sastajali u vezi predmetnih cigareta u vlasništvu “M-Construction” iz Nikšića, a koje su vraćene sa granice R. Srbije?

Nisam se sastajao sa bilo kim u vezi navedenog.

Policijski službenik: Sa kim ste u kontaktu od službenih lica sa područja Nikšića i Podgorice, koja preduzimaju radnje u vezi postupka uništenja cigareta za dan 29. i 30. i 1.10.2022. godine?

U vezi navedenog postupka komunikaciju sam imao isključivo sa Željkom Ivanovićem, koji je načelnik Odsijeka za suzbijanje krijumčarenja.

Policijski službenik: Da li ste poslednjih dana imali susrete sa službenicima UPC Milutinom Pejovicem i Elvirom Adrovićem i o čemu ste razgovarali?

Sa Milutinom Pejovićem nisam imao ni susrete ni sastanke, a sa Elvinom Adrovićem sam imao službeni sastanak u prostorijama UPC, dva – tri dana pred započinjanje procedure oko uništenja predmetnih oduzetih cigareta.

Policijski službenik: Da li poznajete lice Leon Drešaj, te ukoliko poznajete da li ste sa imenovanim imali susrete u poslednjih 10 dana?

Lice Leon Drešaj ne poznajem, nikada ovu osobu nisam video lično, niti sam imao susret ili bilo kakav vid komunikacije sa imenovanim. Jedino znam kako imenovani izgleda iz medija.

Policijski službenik: Da li ste obaviješteni da postoje neregularnosti u toku današnjeg uništenja cigareta, te ukoliko jeste, od strane kojeg lica?

Nisam obaviješten o postojanju bilo kakvih neregularnosti.

Policijski službenik: Koje su konkretne nadležnosti Komisije za praćenje uništenja predmetnih duvanskih proizvoda?

Ja se ne mogu sa sigurnošću sjetiti koje su konkretne nadležnosti predmetne komisije. Sve u vezi sa tim je evidentirano u rešenju o formiranju komisije. Ono što sa sigurnošću mogu da tvrdim jeste da je jedna od nadležnosti komisije da u potpunosti isprati postupak uništenja oduzetih cigareta.

Policijski službenik: Da li ste se upoznati koliko je kamiona sa oduzetim cigaretama otpremljeno iz magacina Zetatransa u Podgorici na uništenje u Nikšić dana 1.10.2022 godine?

Koliko sam upoznat u pitanju je jedan kamion. Ne mogu sa sigurnošću utvrditi koliko je paketa cigareta bilo otpremljeno u tom kamionu za uništenje. Moja pretpostavka je da je bilo minut 1.000 paketa. Predmetnog dana sam lično prisustvo kada je kamion sa cigaretama pristupio na uništenje u fabriku “M-Construction” u Nikšiću.

Policijski službenik: Da li ste upoznati koliko je kamiona sa oduzetim cigaretama stiglo na uništenje u Nikšić dana jedno 1.10.2022. godine?

Ja sam lično prisustvovao dolasku jednog kamiona na uništenje u Nikšić, i koliko ja znam to je bio jedini kamion tog dana.

Policijski službenik: Sa kojim licima ste danas imali susrete u Nikšiću?

Sastajao sam se sa prijateljima i to službenikom Uprave policije Lazarom ŠćepanovićemVeskom Roganovićem, vlasnikom lokala “Piazza”, partijskim kolegama Mašanom ZejakomNikolom Batrićevićem i Dušanom Golovićem.

Saslušanje bivšeg čelnika Uprave prihoda i carina Crne Gore završeno je u 5.10 časova rano ujutru 2. oktobra 2022. godine.

Continue Reading
Ostavi Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bar

VDT obustavilo istragu protiv stečajnog upravnika Primorke! Slijedi nova krivična prijava!

Published

on

U prilog Vam saljem naredbu o obustavi istrage koju je Vise državno tužilastvo, odnosno državni tužilac Ana Radović, donijela je odluku o obustavi istrage protiv stečajnog upravnika Žarka Ostojića u stečaju AD „Primorka“ Bar.

Na dan protesta Edina Begzića, predstavnika bivših radnika Primrke koji su oštećeni u ovom slučaju, ispred NLB Banke u Baru 28. decembra 2021. godine, Više državno tužilaštvo je ekspresno i na sva zvona objavilo da je pokrenuta istraga protiv ovog stečajnog upravnika zbog moguće zloupotrebe službenog položaja.

“Ja sam i tog dana znao da je to samo njihova igra i pokušaj umirivanja podrške mom protestu (iako je protest bio nezakonit) a i da se stvori privid da je moj protest imao efekta i postigao nesto u pogledu pravde u slucaju „Primorka“. Zanimljivo je da Više drzavno tužilastvo nije dostavilo ovu naredbu o obustavi istrage medijima, niti je istu objavilo na zvaničnom sajtu Višeg državnog tužilastva a sve kako bi se prikrila ova nezakonita odluka. U narednim danima biće predata nova žalba odnosno nova prijava u kojoj ce detaljno biti objašnjenjo kako prvopostupajuća u ovom slučaju bivša specijalna drzavna tuziteljka Mira Samardžic i sada državna tužiteljka Ana Radović zamjenom teza i nevođenjem kompletne istrage pokušavaju da zaštite stečajnog upravnika Žarka Ostojića. Iz ovog razloga ubrzo ćemo izvršiti dopunu krivične prijave koju smo početkom decembra predali SDT-u protiv OKG koja je opljačkala i građane Crne Gore a i radnike „Primorke“ a tom dopunom dodaćemo kao člana ove OKG i državnu tužiteljku Anu Radović prema kojoj smo već izrazili sumnje u sklopu te krivične prijave predate SDT-u, a što ćemo detaljnije objasniti u optužnici koju ćete uskoro dobiti nakon sto je predamo”, navodi se u saopštenju Begzića.

Nastavi Citanje

Bar

Barsko zaleđe predstavljeno na sajmu u Minhenu

Published

on

Prirodne ljepote, ponude aktivnog odmora i bogata kulturna baštinu privukli su veliko interesovanje posjetilaca Međunarodnog specijalizovanog sajma za aktivni turizam, koji je u Minhenu održan od 14. do 18. februara.

Sajam u Minhenu, jedan od najposjećenijih u južnom dijelu Njemačke, okupio je preko 140 hiljada posjetilaca i 900 izlagača iz 50 zemalja, a posjetioci štanda TO Bar imali su priliku da se upoznaju sa brojnim atrakcijama i aktivnostima koje Bar nudi, uključujući nevjerovatne prirodne ljepote, kulturnu baštinu i raznovrsne mogućnosti za aktivni odmor, za kojim je i vladalo najveće interesovanje.

– Poseban akcenat stavljen je na promociju 20 pješačkih staza koje se prostiru na preko 200 kilometara naše opštine, pet kanjona u zaleđu Bara, atraktivnu i bogatu ponudu Skadarskog jezera – navode iz TO Bar.

Tržište Njemačke jedno je od najznačajnih emitivnih tržišta za našu destinaciju. Prema zvaničnim podacima TO Bar, u poređenju sa 2022. godinom zabilježen je rast broja ostvarenih noćenja od 16%.

– Turistička organizacija Bar nastavlja svoj angažman u promociji ponude destinacije, sa akcentom na sadržajnu ponudu aktivnog odmora. Sajam u Minhenu bio je izvanredna prilika za promociju Bara kao atraktivne destinacije za avanturiste i ljubitelje prirode, a ujedno i upoznavanje posjetilaca sa njemačkog tržišta sa novitetima u ponudi. Kroz naše aktivnosti, želimo inspirisati putnike da istraže ljepotu barske opštine i dožive nezaboravna iskustva – stoji u saopštenju.

Na sajmu su ponudu predstavile lokalne turističke organizacije Ulcinja, Cetinja, Mojkovca i Bijelog Polja, u organizaciji Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

Nastavi Citanje

Bar

Tragedija na putu Bar – Ulcinj: Poginule tri osobe, dvije teško povrijeđene

Published

on

Od posljedica saobraćajne nesreće, koja se 40 minuta nakon ponoći dogodila na magistralnom puti Bar – Ulcinj, u naselju Utjeha, smrtno su stradale Baranke B.B. (20) i N.D. (18) i Ulcinjanin M.D. (21). U Oštoj bolnici Bar, na medicinskom zbrinjavanju su L.P. (18) i A.V. (18) iz Bara, koje su zadobile povrede opasne po život.

U Opštu bolnicu Bar, u noći između subote i nedelje, dovezena su tri pacijenta koji su zadobili teške povrede u saobraćajnoj nezgodi. Jedna osoba je, na žalost, preminula tokom prijema. Dvije osobe su medicinski zbrinute u našoj zdravstvenoj ustanovi. Stabilnih su parametara. Zbog prirode povreda pacijenti će biti upućeni u Klinički centar Crne Gore, kazao je za Primorski portal dr Rade Stanisavljević, dežurni ljekar u Opštoj bolnici Bar.

Prema navodima iz policije do udesa je došlo usljed sudara automobila marke ‘Audi A3’, ulcinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao M.D. i vozila ‘Seat’ barskih tablica, za čijim volanom je bila B.B. (20). Na licu mjesta su stradali vozač audija i N.N. koja je bila suvozač u ‘Seatu’. Djevojka B.B. koja je vozila ‘Seat’, podlegla je povredama u 2 sata i 30 minuta u Barskoj bolnici.

Foto: Dragan Stojanović/Dan

Uviđaj je obavila tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, Mirjana Tankosić Vučinić, uz prisustvo vještaka saobraćajne struke, kriminalističkog tehničara Odjeljenja bezbjednosti Bar.

Saobraćaj je na toj dionici puta u oba smjera bio zatvoren do pet sati.

Okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće, biće poznate nakon rezultata izviđaja.

(Dan)

Nastavi Citanje

U Trendu

Copyright © 2021 Nadlanu. Theme , powered by WordPress.